Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
0o
PKN-Gemeente
De predikantenlijst wordt dan voortgezet als volgt: ... 1600 - 1602 Pieter Monekes. 1604--1614 Henz Flaminius. 1615-1617 Joh. Gerardi à Besten. 1617-1650 Menso Sibrandi (d.i. Menze, zoon van Sybren De Friese namen werden voorheen vaak een Latijns cachet gegeven. Hij stond te Parrega dus 33 jaar en ligt in de kerk begraven. Hij werd opgevogd door zijn zoon.) 1651-1678 Livius Mensonides oftewel Liuwe zoon van Menze. Hier zien we de familienaam Mensonides ontstaan die ook nu nog wel in onze omgeving vookomt b.v. te Bolsward. Longerhou en Cornwerd. Ook hij bleef tot zijn dood en wel gedurende 27 jaar predikant te Parrega. Hierop volgt een groot aantal predikanten dat slechts korte tijd te Parrega verbleef. 1680--1684 Michael Wisman. 1686-1690 Petrus Jorna. Hij overleed ca 4 jaar predikant geweest te zijn op 25- jarige leeftijd! 1692-1723 Nie. Dublinga. Ook hij overleed te Parrega. 1724-1735 Corn. T. Canter Visscher. 1735-1743 Bouritius Heineman. 1744-1748 Henz. Peresonius 1748-1755 Hector Murray . 1755-1768 Taco Tadema. 1768-1786 Mollerus Couperus. Hij ging van Parrega naar Malakka, waar hij al spoedig is overleden. 1787--1789 Jillardus Penninga. 1789-1835 Herm. Cannegieter. Na een volbrachte diensttijd van 46 jaar ging hij te Parrega met emeritaat. 1835-1840 Dominicus Cannegieter. Indien dit een zoon zou zijn van de vorige predikant, wat wel waarschijnlijk is, zou dit reeds de tweede maal zijn, dat de zoon de vader opvolgde. 1840-1873 Simon Zandstra. Ook hij overleed (na 33-jarige predikantsschap) te Parrega. 1874-1893 W. H. Groeneveld Harders. Hij was na een reeks „verlichte" herders de eerste rechtszinnige predikant te Parrega in deze eeuw. 1893-1897 G. J. Antink. 1898-1906 D. Eringa, kleinzoon van Jan Piers Eringa van Edens. Ook hij overleed in Parrega. 1907-1910 C.P. Boorsma 1910-1914 J.Nauta. 1914-1919 P.J.Peterse. 1920-1924 J.C.H. Romijn. 1925-1927 0. Groenewoud 1929-1939 J.A. Tammens. 1940-1947 C.C.H. de Loor. 1947-1962 T. J. Drenth 1962-1969 B.J Riemersma 1969-heden D. Nieuwenhuis.
Predikanten Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum