Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Kerkrooster
h
7 april
Parrega
19.30
Dhr. S. Bakker, Urk 0683972053
CvK/CvD
Ymkje
W. Dijkstra
Jeugddienst
14 april
Parrega
09.30
Ds. H. Ariesen, Bolsward 0515 572470
CvK/CvD
Hessel
W. Kuipers
Palmpasen
18 april
Tjerkwerd
19.30
Ds. G. Pennekamp, Sneek 06-20614517
CvD
Griet
n.v.t.
Witte Donderdag
Heilig Avondmaal
19 april
Parrega
19.30
Mw. J. Hania, Sneek 0515 568656
CvK/CvD
Anne
W. Kuipers
Goede Vrijdag
20 april
Parrega
20.30
Ds. M. Mook, Sneek 0515 433114
CvK/CvD
Jan
W. Dijkstra
Stille Zaterdag
21 april
Parrega
09.30
Mw. S. Aardema, Menaldum 0518 451949
CvK/CvD
Piet
W. Kuipers
1 e Paasdag m.m.v. Excelsior koffiedrinken
G+L
28 april
Parrega
09.30
Ds. J. Trouwborst, Sneek 06 20615456
CvK/CvD
Hessel
K. Reitsma
5 mei
Parrega
10.00
Dhr. S. Rienstra, Barsingerhorn 0620769802
CvK/CvD
W. Dijkstra
12 mei
Parrega
09.30
liturgiecommissie
CvK/CvD
K. Reitsma
Zangdienst
19 mei
Parrega
09.30
Ds. H. Ariesen, Bolsward 0515 572470
CvK/CvD
A. Stellingwerf
26 mei
Parrega
09.30
Mw. J. Hania, Sneek 0515568656
CvK/CvD
K. Reitsma
30 mei
Exmorra
10.00
Mw. J. Hania, Sneek 0515 568656
n.v.t.
n.v.t.
Hemelvaartsdag GD
2 juni
Parrega
11.00
Da. D. Hasper, Oppenhuizen 0515 781008
CvD
W. Dijkstra
Heilig Avondmaal
9 juni
Parrega
09.30
Dhr. H. Giliam, Pingjum 0517 579587
CvK/CvD
W. Kuipers
Pinksteren koffiedrinken
16 juni
Parrega
09.30
Ds. J.C. Dondorp, Franeker 0517 390839
CvK/CvD
K. Reitsma
23 juni
Parrega
CvK/CvD
K. Reitsma
Slotdienst GD Koffiedrinken G+L
30 juni
Parrega
19.30
liturgiecommissie
CvK/CvD
W. Kuipers
Zangdienst
7 juli
Parrega
19.30
Ds. S. Ypma, Franeker
CvK/CvD
Verzorgt JDC zelf
Jeugddienst feesttent