Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gebouwen Gemeente Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Kerkrooster
Datum Plaats Tijd Voorganger Bijzonderheden 5 nov. Tjerkwerd 09.30 ds. G. Groenveld Dankdienst gewas en arbeid - Gez.dienst 12 nov. Parrega 11.00 ds. J. de Haan 19-nov. Parrega 14.00 ds. G. Groeneveld Afscheid Gerrit en Korien - Gez.dienst 26 nov. Parrega 09.30 Liturgiecommissie Zangdienst 3-dec Parrega 09.30 da. R. Nijendijk 1e advent za. 9 dec. Parrega 19.30 ds. L. Westra 2e advent - Jeugddienst 17-dec Parrega 11.00 ds. F. Welbedacht 3e advent zo 24 dec Parrega 20.30 mevr. H.Plantinga 4e advent Kerstnachtdienst 25-dec Parrega 09.30 da.E. Muilwijk-Huis 1e Kerstdag                                             zo.31-dec Parrega 19.30 dhr. H.Gileam Gedachtenisdienst