Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Kerkrooster
Datum Plaats Tijd Voorganger Bijzonderheden 13-mei Parrega 09.30 da. D. Hasper Heilig Avondmaal 20-mei Parrega 09.30  mevr. S. Aardema Pinksteren - koffiedrinken voor de dienst 27-mei Parrega 09.30 ds. F. Welbedacht 3-jun Hieslum 11.00 ds. A. Wiebenga 10-jun Parrega 19.30 Liturgiecommissie Zangdienst 17-jun Parrega 09.30 dhr. H. Giliam Fryske tsjinst 24-jun Tjerkwerd 09.30 dhr. H. Giliam Slotdienst - koffiedrinken - Gez. Dienst Preekrooster 2018 Datum Plaats Tijd Voorganger Bijzonderheden 13-mei Parrega 09.30 da. D. Hasper Heilig Avondmaal 20-mei Parrega 09.30  mevr. S. Aardema Pinksteren - koffiedrinken voor de dienst 27-mei Parrega 09.30 ds. F. Welbedacht 3-jun Hieslum 11.00 ds. A. Wiebenga 10-jun Parrega 19.30 Liturgiecommissie Zangdienst 17-jun Parrega 09.30 dhr. H. Giliam Fryske tsjinst 24-jun Tjerkwerd 09.30 dhr. H. Giliam Slotdienst - koffiedrinken - Gez. Dienst Preekrooster 2018