Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
Als jeugddienstcommissie verzorgen we vijf keer per jaar een jeugddienst. Ook wordt er samen met Tjerkwerd-Dedgum nog een jeugddienst gehouden. Een maand vooraf aan de dienst wordt er door de j.d.c. een thema gezocht. N.a.v. dit thema zoeken we liederen en schriftlezingen en een declamatie. Op deze avond zoeken we contact met de predikant voor de dienst om nog een avond voor te bereiden samen met de predikant. Onze jeugddienstcommissie bestaat momenteel uit vier leden en de jeugdouderling. Voor de jeugddiensten wordt ook altijd een gospelgroep of koor gevraagd. In de jeugddiensten zelf wordt dan door ieder lid ook een deel verzorgd. Namens de j.d.c.: mevr. Ymkje Bakker, tel. 0515 - 579862  
Jeugd
Jeugddienstcommissie