Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
Dedgum
Het dorp Dedgum, dat al genoemd wordt in 855, kreeg in de 13e eeuw al een kerkje, dat gebouwd was van grote bakstenen. Deze middeleeuwse kerk, die een karakteristieke zadeldaktoren bezat, werd in 1889 afgebroken, waarna het huidige gebouw op de oude grondvesten verrees. De prachtige poort, die toegang verschafte tot de oude kerk is gelukkig bewaard gebleven en heeft een plaats gekregen in het 'Frysk Museum'. Rond de ingebruikname van de huidige kerk vond men dat een nieuwe toren (met spits) ook een nieuwe klok moest hebben. In 1890 kwam de nieuwe klok per spoor uit Heiligerlee te Sneek aan, waarna zij met een hooiwagen naar Dedgum vervoerd zou worden. Echter, onderweg raakte 'it saekje' in de sloot, zodat de klok voor aankomst al gedoopt was. 'Men' wist niet precies, waardoor dat ongeluk kwam, maar boze tongen beweerden zoiets als " door Schiedammer nat ".  Sinds 1617 vormt Dedgum samen met Tjerkwerd een gemeente. Wapen van Dedgum