Historie
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Gemeente Historie Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
Combinatie
De combinatie van de twee, oorspronkelijk zelfstandige gemeenten dateert van 1 maart 1990 en vindt haar oorsprong in een advies van de Provinciale Kerkvergadering (PKV) van Friesland. Dit advies werd gegeven aan de gemeente van Tjerkwerd-Dedgum, toen deze vacant was. Gelet op de toekomst (Tjerkwerd-Dedgum zou slechts een predikant kunnen beroepen voor zes halve dagen per week) zou het beter zijn om een samenwerkingsvorm te bespreken met een naburige gemeente. De gemeente Parrega-Hieslum kwam het meest in aanmerking, omdat deze qua grootte niet veel verschilde met Tjerkwerd-Dedgum. Immers, een combinatie met een veel grotere gemeente zou het   gevoel kunnen geven opgeslokt te worden door die gemeente. Daarbij kwam nog, dat de gemeente Parrega-Hieslum ook steeds kleiner werd, zodat een volledige predikantsplaats ook hier in de toekomst waarschijnlijk niet meer haalbaar was. Eén van de zakelijke overeenkomsten was, dat de pastorie (om praktische redenen) aan Parrega werd toebedeeld.
Vier kerken van onze gemeente
PKN-Gemeente