Welkom
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Restauratie Kerk Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
1Openluchtdienst in Tjerkwerd op zondagmorgen 26-06-2016
    2016       Kerkdiensten in november zondag 20 nov. ds. J.L. de Haan (st.annaparochie) Johannes de Doperkerk Parrega 11.00 uur Ouderling van dienst:  Organist: Klaske Reitsma Collecte: CvK                                                                                                                                          zondag 27 nov. ds. G. Groeneveld Johannes de Doperkerk Parrega 11.00 uur 1e advent Ouderling van dienst: Organist:   Willem Kuipers
                                Introductie  (lees verder)
                                              Gemeente Visie  (lees verder)
      Diaconie   (lees verder)                                
                                              Liturgisch Bloemschikken  (meer)
                                    Johannes de Doperkerk  (meer)
Kerkrentmeesters ANBI (lees verder)
Diaconie ANBI  (lees verder)
 Ga naar Fotogalerie en klik op 2016 Openluchtdienst in Tjerkwerd Goede Buren in RK-kerk in Workum Mannenkoor uit Meppel Startdienst in Exmorra
Greonterp heeft website  (zie verder)