Welkom
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Restauratie Kerk Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
1Openluchtdienst in Tjerkwerd op zondagmorgen 26-06-2016
    2017       Kerkdiensten in februari zondag 5 febr. ds. Praamsma  (Easterein) Hieslum 19.30 uur Jeugddienst Ouderling van dienst: Ymkje Organist: A. Stellingwerf Collecte: CvK/CvD                                                                                                                                          zondag 12 febr. ds. G. Groeneveld Johannes de Doperkerk Parrega 09.30 uur Ouderling van dienst: Wiepie Muziekvereniging: Excelsior Organist:  Collecte: CvK/CvD   zondag 19 febr. ds. G. Groeneveld Petruskerk Tjerkwerd 09.30 uur Doorstartdienst Gezamenlijke dienst met koffie Ouderling van dienst: Anne Organist: Collecte: CvK/CvD                                                                                                                                          zondag 26 febr. dhr H. Giliam  (Pingjum) Johannes de Doperkerk Parrega 11.00 uur Fryske tsjinst Ouderling van dienst: Griet Organist: Willem Kuipers Collecte: CvK/CvD                                                                                                                                         
                                Introductie  (lees verder)
                                              Gemeente Visie  (lees verder)
      Diaconie   (lees verder)                                
                                              Liturgisch Bloemschikken  (meer)
                                    Johannes de Doperkerk  (meer)
Kerkrentmeesters ANBI (lees verder)
Diaconie ANBI  (lees verder)
 Ga naar Fotogalerie en klik op 2016
Greonterp heeft website  (zie verder)
Kerkbalans
Doe mee aan: