Welkom
Protestantse Gemeente
Parrega/Hieslum
Home Restauratie Kerk Combinatie Fotogalerie Contact Info Begraafpl.
© Website actief 01-01-2006, vernieuwd 01-01-2015
PKN-Gemeente
1Openluchtdienst in Tjerkwerd op zondagmorgen 26-06-2016
    2017       Kerkdiensten in juni zondag 4 juni ds. G. Groeneveld Johannes de Doperkerk Parrega 11.00 uur Ouderling van dienst: Anne Organist: Kl. Reitsma Collecte: CvK/CvD                                                                                                                                          zondag 11 juni Liturgiecommissie Johannes de Doperkerk Parrega 19.30 uur Zangdienst Ouderling van dienst: Griet Organist: Kl. Reitsma Collecte: CvD   zondag 18 juni ds. Wiebenga  (sneek) Hieslum 11.00 uur Ouderling van dienst: Jantje Organist: A. Stellingwerf Collecte: CvK/CvD                                                                                                                                          zondag 25 juni ds. G.Groeneveld Johannes de Doperkerk Parrega 09.30 uur Slotdienst Gezamenlijke dienst Koffiedrinken Ouderling van dienst: Wiepie Organist: W. Kuipers Collecte: CvD                                                                                                                                         
                                Introductie  (lees verder)
                                              Gemeente Visie  (lees verder)
      Diaconie   (lees verder)                                
                                              Liturgisch Bloemschikken  (meer)
                                    Johannes de Doperkerk  (meer)
Kerkrentmeesters ANBI (lees verder)
Diaconie ANBI  (lees verder)
                                                   Ga naar Fotogalerie en klik op 2016 en 2017                                                    Liturgisch Bloemschikken,  zie verder
Greonterp heeft website  (zie verder)